Oferta

 Edukacja przez zabawę to nasz pomysł na twórczą, pełną radości, gier i zabaw naukę. Organizujemy zajęcia, które mogą odbywać się w ramach lekcji w szkole czy przedszkolu oraz zajęcia dodatkowe w czasie pozalekcyjnym.

 Zajęcia kierujemy do dzieci w wieku 5-10 lat z Łosic i okolic (Siedlce, Biała Podlaska, Siemiatycze)

 

LEGOmatma

Zajęcia matematyczne wykorzystujące klocki LEGO® Education zestaw Learn To Learn i MoreToMath.

W ramach zajęć przeprowadzane są następujące bloki tematyczne:

 – Blok tematyczny „Zwierzęta i owady”: wąż, kury, motyl, lew (ćwiczymy  wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego, rozwiązujemy zadania z treścią, doskonalimy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizę rzeczywistych problemów oraz krytyczne myślenie, mierzymy, porównujemy, porządkujemy różne rzeczywiste obiekty, dzielimy na równe części, układamy wybrane elementy wewnątrz zadanego kształtu. Rozwijamy umiejętności rozumienia struktury problemu oraz poszukujemy powtarzalności podczas jego rozwiązywania)

 – Blok tematyczny „Na dworze”: kwiaty, jagody, pociąg, staw (dodajemy i odejmujemy w zakresie 100, wykonujemy działania na wielokrotnościach liczby 10. Uczymy wytrwałości podczas rozwiązywania problemów, rozwiązujemy proste zadania tekstowe z odejmowaniem. Rozwijamy umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizy rzeczywistych problemów oraz krytycznego myślenia, gromadzimy, porządkujemy i interpretujemy dane. Kształtujemy umiejętności modelowania matematycznego, uczymy właściwego doboru narzędzi potrzebnych do rozwiązania zadania, uczymy się rozkładania liczb na czynniki, wzmacniamy umiejętności przestrzenne)

 – Blok tematyczny „Sporty”: bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą, pływanie (uczymy się łączenia dziesiątek w setki oraz liczenia w zakresie do 1000, uczymy się tworzenia liczb z innych, ich rozkładu na czynniki, a także rozwiązywania bardziej złożonych zadań z treścią. Kształtujemy umiejętności abstrakcyjnego myślenia, analizujemy rzeczywiste problemy oraz wykorzystujemy właściwe argumenty do oceny innych rozwiązań, uczymy się wykorzystywania narzędzi służących do wykonywania pomiarów, mierzymy i szacujemy długość, porównujemy obiekty o różnych długościach, uczymy się dzielenia obiektów (na dwie, trzy lub cztery równe części), zrozumienia struktury problemu oraz poszukiwania powtarzalności podczas jego rozwiązywania)

 – Blok tematyczny „Żywność”: sklep, u piekarza, w ogrodzie, urodziny (ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 i 1000, uczymy się porównywać liczby trzycyfrowe, uczymy się porównywania liczb, rozwiązujemy bardziej złożone zadania z treścią, uczymy się odpowiedniej reprezentacji danych i rozwiązujemy problemy związane z długością. Uczymy się modelowania matematycznego i właściwego doboru narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania, uczymy się o ułamkach i jak dzielić całość na równe części, dowiadujemy się czym jest perspektywa i poznajemy różnice w postrzeganiu kształtów (obserwujemy je z boku, góry i przodu).

Kurs składa się z 12 spotkań w semestrze (24 spotkania w roku szkolnym)

Jedno spotkanie trwa 60 minut

Cena: 360 PLN (forma zapłaty: 2 raty po 200 PLN lub płatność z góry za cały kurs: 360 PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl
medie.pl